Alhoewel SIZA daarop gefokus is om duplisering in oudits vir Suid-Afrikaanse produsente te vermy, benodig produsente steeds  drie pilare vir volhoubaarheidsoudits wat insluit:  etiese-, omgewings-, en voedselveiligheidsoudits. Die voedselveiligheidselement word deur GLOBALG.A.P. IFA gedek, en is dus ‘n heel ander tipe oudit as ‘n SIZA Etiese oudit. Aangesien beide gemeenskappe (mense) en die omgewing (planeet), sowel as voedselveiligheid ‘n deurslaggewende rol speel in die reis na volhoubaarheid, kan ‘n mens vra; hoekom drie aparte standaarde en gevolglik drie aparte oudits?

Om etiese en omgewingsrisiko’s en voedselveiligheid binne die voorsieningsketting volledig te bestuur, is dit van kardinale belang om hierdie aspekte van ‘n besigheid onafhanklik te assesseer deur kundig opgeleide ouditeure wat vaardig is in die drie spesifieke areas. Die SIZA etiese oudit vereis dat etiese voldoening op alle vlakke van die onderneming gemeet word met ‘n fokus op die menslike-aspek en is dus ‘n meer uitgebreide en langer oudit. Omdat mense veranderlik is en personeel verander, is SIZA Etiese oudits ook nie die tipe oudit wat slegs op papier of met ‘n vasgestelde checklist kan geskied nie.  Voedselveiligheidsoudits fokus op die produk en die omgewingsoudit fokus natuurlik op die omgewingsvolhoubare aspekte. Al drie hierdie areas vereis verskillende vaardighede en kennis.