SIZA CONNECT NEWSLETTER

The Occupational Health and Safety Act (OHSA) under section 18, requires that an employer must establish one or more Health and Safety committees. The law further states that there must be at least one Health and Safety representative for every 50 employees at the workplace. Health and Safety committee meetings must be conducted as often […]

Waar groepe mense saamwerk, kan konflik om verskeie redes ontstaan, waaronder interpersoonlike kwessies, hoe werkplekbeleid en -prosedures toegepas word, en ongelukkigheid oor die gedrag van ander in die werkplek.

Where groups of people work together conflict could arise for a number of reasons, including interpersonal issues, how workplace policies and procedures are applied, and unhappiness about the conduct and behaviour of others in the workplace.

Suid-Afrika het amptelik ‘n nasionale minimumloon ingestel om alle werkers teen ‘onredelik lae lone’ te beskerm en ‘n beginsel van billike loonverhoging te bevorder. Die Nasionale Minimumloonwet bemagtig die Nasionale Minimumloonkommissie om elke jaar die loon te beoordeel en te hersien. Vanaf 1 Maart 2020 is agri-werkers geregtig op ‘n minimum loon van R18,68 per […]