‘n Plaas of pakhuis se piek-seisoen periode, is ook hulle oudit-periode waar ‘n verskeidenheid van tipes oudits, soos byvoorbeeld voedselveiligheid-, etiese- en omgewingsoudits gedoen moet word. Hoekom is dit so belangrik dat oudits gedurende die besigste tydperk op ‘n plaas gedoen moet word?

Hierdie vereiste spruit nie net uit globale mark verwagtinge wat deur kopers gestel word nie, maar dien ook die doel om risiko’s gedurende die hoogste risiko-tydperk van die besigheid te evalueer. Ongelukkig is dit nie moontlik om gedurende die af-seisoen tydperk ‘n omvattende evaluering van risiko te doen nie.

Vir sosiale (etiese) oudits, waar die fokus is op die mens, is dit ‘n belangrike vereiste om triangulasie metodes te gebruik gedurende oudits wat beteken daar moet ‘n spesifieke steekproef van die arbeidsmag teenwoordig wees, sodat onderhoude gedoen kan word deur middel van gespreksvoering. Hierdie gesprekvoering word ondersteun deur ‘n omvattende dokumentasie-hersiening van die  bestuurspraktyke en vele ander kontrole punte. Daarom is dit belangrik om kennis te neem van die onderstaande punte:

  • Die oudit kan slegs gedoen word as die werknemers fisies op die perseel teenwoordig is, wat gewoonlik ooreenstem met wanneer die besigheid die grootste deel van sy arbeidsmag in diens het tydens piek-seisoen.
  • SIZA- en mark vereistes spesifiseer dat minstens 66% van die totale arbeidsmag tydens die oudit teenwoordig moet wees.
  • Hierdie berekening sluit dan in beide die permanente en seisoenale personeel wat in diens van die besigheid is.
  • Wat beroepsveiligheid- en gesondheid aanbetref, moet alle verwerkings- of verpakkingsfasiliteite operasioneel wees. Indien enige verwerkingsfasiliteit of pakhuis deel vorm van die besigheid, moet dit toeganklik wees en in produksie wees om voorsiening te maak vir ‘n deeglike assessering deur die ouditeur.