Die rol en funksies wat gesondheid- en veiligheidsverteenwoordigers speel, is waardevol vir alle werkgewers. Gesondheid- en veiligheidsverteenwoordigers het verskillende gesondheids- en veiligheidsverantwoordelikhede, wat die werkgewer sal help om ‘n gesonde en veilige werkplek te voorsien en in stand te hou indien dié verantwoordelikhede in ooreenstemming met wetlike vereistes uitgevoer word.

Aanstelling van gesondheids- en veiligheidsverteenwoordigers

Werkgewers wat meer as 20 werknemers by enige werkplek in diens het, moet ‘n gesondheid- en veiligheidsverteenwoordiger vir ‘n bepaalde tydperk skriftelik vir die werkplek in diens neem. Die wet bepaal verder dat ‘n werkgewer ten minste een gesondheid- en veiligheidsverteenwoordiger vir elke 50 werknemers moet hê (bv. 51 werknemers benodig twee gesondheids- en veiligheidsverteenwoordigers). Slegs werknemers wat voltyds werk (permanent), kan in aanmerking kom as ‘n verteenwoordiger vir gesondheid en veiligheid.

Die aanstellingsbrief (die Afdeling 17.1 Aanstellingsbrief vir gesondheids- en veiligheidsverteenwoordigers) moet die volgende inligting bevat:

  • Datum van aanstelling
  • Naam en van van die gesondheids- en veiligheidsverteenwoordiger
  • Area van verantwoordelikheid
  • Tydperk waarvoor vasgestel is
  • Pligte soos bepaal in Artikel 18 van die OHSA
  • Onderteken deur die werkgewer (onderteken deur die 16.1 CEO/Aangewese verantwoordelike persoon of die 16.2 Assistent CEO/Aangewese verantwoordelike persoon)
  • Moet deur die gesondheids- en veiligheidsverteenwoordiger onderteken wees.

 

Vir meer inligting oor Gesondheid- en Veligheidsbestuur, laai gerus die SIZA-riglyn vir G&V bestuur hier af.