“Gemiddelde werksure” verwys na wanneer werknemers langer ure per dag gedurende ‘n sekere tydperk werk, en korter ure gedurende ‘n ander, maar hul salaris bly dieselfde. Onthou dat u toegelaat word om ure te “gemiddeld” vir ‘n tydperk van nie langer as vier maande in dieselfde jaar nie.

 

Kom ons kyk na ‘n voorbeeld:

Die werknemer handhaaf dieselfde loon dwarsdeur die jaar, maar gedurende 4 maande van die jaar (gedurende die somer) werk die werknemer vir 9 uur per dag en vir nog 4 maande in dieselfde jaar (gedurende die winter) werk die werknemer vir 7 uur per dag. Die res van die jaar werk die werknemer 8 uur per dag. Die ure “gemiddeld” gedurende die volle jaar en daarom kan die loon dieselfde bly. Dit word slegs toegelaat as die werknemer instem tot hierdie stelsel.

 

Belangrike dinge om te onthou:

  • Daar moet ‘n ooreenkoms ​​tussen werknemer en werkgewer wees
  • Gedurende die verlengde maande kan die gemiddeld van ure nie langer as vyf uur per week gedoen word nie, en moet dit later dieselfde tyd met dieselfde aantal ure verminder word
  • Gemiddelde ure kan nie langer as vier maande in enige siklus van een jaar duur nie
  • Dit is nie dieselfde as ‘flexi-ure’ nie

 

Wat beteken ‘flexi-ure’?

Dit is baie anders as die algemeen gebruikte ure in die landbou. Flexi-ure/-tyd verwys na die tydperk buite die kernwerksure, waarbinne bestuurders buigsaam is om begin- en sluitingstye te definieer, bv 07:00 tot 08:30 en 15:30 tot 17:00. Met ander woorde, as die werker vroeër kan begin werk, kan hy vroeër klaarmaak, en andersom. Dit moet in die dienskontrak bepaal word voordat dit in die praktyk geïmplementeer word. Moenie hierdie praktyk verwar met die gemiddelde werkure oor ‘n periode van 12 maande nie.

 

Vir meer inligting, verwys gerus na die SIZA Etiese Standaard of gaan na Sektorale Vasstelling 13 Artikel 12 (1) (a) en (b).