Tag Archives: Dispute

Waar groepe mense saamwerk, kan konflik om verskeie redes ontstaan, waaronder interpersoonlike kwessies, hoe werkplekbeleid en -prosedures toegepas word, en ongelukkigheid oor die gedrag van ander in die werkplek.