Alle gevare moet duidelik geïdentifiseer word deur middle van toepaslike veiligheidstekens in alle gebiede waar gevare geïdentifiseer is. Daar moet gepaste gevaar- oftewel waarskuwingstekens wees in gebiede wat gevaarlik verklaar is, waar gevaarlike aktiwiteite voorkom, of waar gevaarlike stowwe gestoor en/of hanteer word (Algemene veiligheidsregulasies GN R1031, Reg2B). Veiligheidstekens verhoog werkers se veiligheidsbewustheid en help om die risiko van ongelukke op die werkplek te verminder. Dit is belangrik om die volgende redes:

  • Tekens dui die moontlikheid van onmiddellike gevaar aan, wat beteken dat aksie geneem moet word, of dat iets verbode is.
  • Tekens dui aan dat voorsorgmaatreëls geneem moet word om veiligheid te verseker.
  • Tekens dui op ontsnaproetes of noodhulp/maatreëls om te help in tye van gevaar.

Veiligheidstekens moet gepas wees en behoorlik vertoon word. Belangriker nog, werkers moet die betekenis van die tekens en die gevare waaroor die waarskuwing gaan, verstaan. Dit moet in die bewusmakingsessie bespreek word as deel van die induksieproses.

Kry gerus meer inligting uit die SIZA Guide to Health & Safety Management: https://siza.co.za/wp-content/uploads/2020/07/SIZA-Guide-to-Health-and-Safety-Management- V01.pdf