Daar word nie van werknemers vereis om op ‘n openbare vakansiedag te werk nie, tensy ‘n ooreenkoms met die werkgewer bereik is om op daardie dag te werk. In gevalle waar werk op openbare vakansiedae verrig word, moet daar ‘n gedokumenteerde ooreenkoms wees wat deur die werknemers onderteken is. Dit is egter algemene praktyk in die landbou dat openbare vakansiedae gedurende ‘n meer geskikte tydperk vir ‘n ander dag verruil word. Hierdie reëling moet gedokumenteer word, en enige ooreenkoms wat met werkers bereik is, moet aangeteken word. Die dag wat in ruil vir die openbare vakansiedag toegestaan ​​word, moet sover moontlik ‘n normale werksdag wees, dit wil sê ‘n dag waarop die werkers normaalweg sou gewerk het. Die openbare vakansiedag kan slegs met ‘n ander dag omgeruil word indien die meerderheid van die arbeidsmag daartoe ingestem het. Hier is ‘n paar voorbeelde van hoe om die betaling vir openbare vakansiedae vir die verskillende situasies te bepaal:

  1. Indien ‘n werknemer nie op ‘n Woensdag werk nie (wat ‘n normale werksdag is, volgens ooreenkoms), en daardie Woensdag gedurende enige spesifieke tyd van die jaar onderhewig is aan ‘n openbare vakansiedag: moet die werknemer hul normale daaglikse loon ontvang. Bv., indien ‘n werknemer gekontrakteer is vir 8 ure per dag (gewone ure) @ R21,69/h, sal die werknemer R173,52 vir daardie dag betaal word, want dit is ‘n openbare vakansiedag en die werknemer hoef nie op so ‘n spesifieke dag te werk nie. (SD13, Art. 20(2)(a)).
  2. Indien ‘n werknemer op ‘n Woensdag werk (wat ‘n normale werksdag is, volgens ooreenkoms), en daardie Woensdag gedurende enige spesifieke tyd van die jaar onderhewig is aan ‘n openbare vakansiedag: moet die werknemer eerstens instem om op hierdie dag te werk en dubbel hul dagloon betaal word vir daardie dag se werk, ongeag die aantal ure gewerk. M.a.w., as ‘n werknemer gekontrakteer is vir 8 ure per dag (gewone ure) @ R21,69/h, en die werknemer werk vir 5 ure op daardie dag – sal die werknemer vir 8 + 8 ure betaal word teen R21,69/h = R347,04 vir hierdie dag. (SD13, Art. 20(2)(b)(i)).
  3. Indien ‘n werknemer op ‘n Saterdag werk (wat volgens ooreenkoms nie ‘n normale werksdag is nie), en daardie Saterdag gedurende enige spesifieke tyd van die jaar onderhewig is aan ‘n openbare vakansiedag: moet die werknemer eerstens instem om op daardie dag te werk en moet hul normale daaglikse loon, plus ure gewerk, betaal word, m.a.w. die werknemer werk normaalweg 8 ure per dag (gewone ure) en werk op hierdie spesifieke dag 4 ure. Die werknemer sal teen 8 + 4 ure vergoed word teen R21,69/h = R260,28. (SD13, Art. 20(3)(a) & (b)).