Die voorsiening van verblyf vir permanente en seisoenale landbouwerknemers is ‘n algemene verskynsel op Suid-Afrikaanse plase. Dit is waarskynlik te wyte aan historiese stelsels wat ‘n raamwerk geskep het vir die meer arbeidsintensiewe bedrywe om meer effektief te funksioneer. Alhoewel daar nie baie wetgewing vir behuising binne die landbou-sektor spesifiek in Suid-Afrika is nie, word die vereistes en strewe na beste praktyk gedryf en gebaseer op ‘n kombinasie van verskeie wette en regulasies regoor die Suid-Afrikaanse regsraamwerk. Die kern van hierdie vereistes is dat werknemers se welsyn en veiligheid geprioritiseer word, tesame met die dubbele verantwoordelikheid wat by beide die werkgewer en die inwoner rus. Hierdie vereistes en verantwoordelikhede moet tydens etiese oudits geëvalueer word.

Die SIZA Etiese Standaard vereis dat behuising higiënies en struktureel veilig moet wees en aan die minimum gesondheid- en veiligheidstandaarde moet voldoen. Dit is belangrik om te onthou dat ouditeure hierdie tydens oudits moet kan verifieer. Om hierdie rede sal die ouditeur sekere behuisingsareas besoek vir inspeksie en evalueer tydens hul visuele inspeksie. Dit is belangrik om te onthou dat ouditeure toestemming van ‘n werknemer/inwoner sal versoek om toegang te verkry indien hulle by die behuising teenwoordig is. Aangesien bestuur egter die oudit sou aangevra het, sal hulle toegang tot hierdie fasiliteite moet verskaf tydens die inspeksie om hul verbintenis tot potensiële verbetering te illustreer en die ouditeur toe te laat om ‘n deeglike hersiening van die verblyffasiliteite te voltooi. Die besigheid sal nie net bewus gemaak word van potensiële bekommernisse nie, maar dit ook as ‘n inspeksie kan gebruik om kwessies soos skimmel, higiëneprobleme, stukkende implemente, of moontlike strukturele gevare te identifiseer. Daar rus ‘n dubbele verantwoordelikheid op werknemers en werkgewers om die gesondheid en veiligheid van die behuisingsfasiliteite te handhaaf; indien enige ernstige risiko vir lewe of ledemate egter opgemerk word, sal die eienaar en bestuur moet verseker dat dit so gou moontlik reggestel en verbeter word.

Die bestuur van verblyf is nie ‘n maklike taak nie, veral as dit in groot getalle gedoen word. SIZA bied ‘n riglyn oor verblyf in die landboukonteks. Laai gerus hierdie gids hier af: https://siza.co.za/wp-content/uploads/SIZA-Guide-to-Accommodation.pdf