Die gebruik van tydelike arbeidsverskaffers (TES), of beter bekend in Suid-Afrika as labour brokers, is jare lank deel van die landbou-arbeidsmark. As gevolg van baie omstrede kwessies rondom die gebruik en regulasies van TES, is die Wet op Arbeidsverhouding (LRA) in 2014 gewysig om beskerming te bied vir werknemers wat in nie-standvastige diens is. Die wysigings het die regulasies versterk om werkers wat deur tydelike arbeidsverskaffers voorsien word, beter te beskerm. Die grondslag van verantwoordelikheid is gegrond op die feit dat die TES sowel as die werkgewer (dit wil sê die plaas/pakhuis) gesamentlik en afsonderlik aanspreeklik is vir enige oortreding van diensvoorwaardes. Die Wet gaan verder deur dit duidelik te stel dat diensvoorwaardes aan die minimum en maksimum standaarde wat van alle partye vereis word moet voldoen. Artikel 198(1) van die WAV definieer ‘n TES as ‘n persoon wat, vir beloning, die dienste van werkers wat hy vergoed, bekom of aan ‘n kliënt lewer.

Aangesien daar SIZA-lede is wat van die dienste van TES gebruik maak, is dit belangrik om te onthou dat die diensverhouding tussen die werkgewer en die TES ‘n gesamentlike verantwoordelikheid is. Op dieselfde manier as wat daar vereistes is waaraan die plaas of pakhuis moet voldoen, is daar ook vereistes vir die TES. ‘n Voldoende manier om die nakoming te bestuur en te meet, is vir die TES om ook die SIZA-program te ondergaan. Lede kan die TES na SIZA verwys, maar moet sorg dat hulle die nodige hulpmiddels en leiding bied oor hoe die SIZA-program werk, omdat TES nie altyd die proses verstaan ​​nie en dat hulle onder die indruk is dat hulle aan al die vereistes voldoen sodra hulle as lid registreer.

SIZA het ‘n dokument saamgestel wat die proses verduidelik om aan SIZA te voldoen. Verskaf asseblief die TES met hierdie dokument as u hulle na SIZA verwys. https://siza.co.za/wp-content/uploads/2021/03/The-SIZA-Programme-TES-2021.pdf

Dit het ook onder ons aandag gekom dat daar TES en kontrakteurs is wat vervalste sertifikate aan lede verskaf, dit wil sê SIZA Ouditvoltooiingsbriewe. Dit is hoogs oneties en onwettig en SIZA het ‘n formele saak teen ‘n TES vir hierdie aksie ingestel. Daarom is dit belangrik dat u bewus moet wees van wie u diensverskaffers is. Moet ook nie huiwer om die egtheid van die inligting van jul TES te verifieer deur die SIZA-kantoor te bel of te e-pos voordat hulle aangestel word nie.

Kontak SIZA by ons kantoor op 021 852 8184/werner@siza.co.za indien u hulp nodig het of ‘n TES wil verifieer.