Tag Archives: Asbes

Die Asbesverminderingsregulasies stipuleer die plig wat op werkgewers rus om, sover dit redelik moontlik is, ‘n veilige werksomgewing te voorsien en in stand te hou wat sonder risiko’s vir werknemers se gesondheid en welstand is, spesifiek met betrekking tot asbes.

Sedert Suid-Afrika die invoer en uitvoer van asbes, sowel as die gebruik en vervaardiging van die mineraal in 2008 verbied het, het baie ondernemings gesukkel om heeltemal van sekere asbesbevattende materiaal ontslae te raak.