Enkel- en Multi-Perseel Plase

In die landboubedryf is daar baie gevalle waar ‘n sakeonderneming verskeie produksie-eenhede of -besighede besit en bedryf as deel van die ondernemingstruktuur. Tydens ‘n oudit sal die ouditspan al die afdelings van die onderneming insluit as deel van die ouditomvang wat onder die een bestuurstelsel en regsentiteit bestuur word. Dit is belangrik dat alle PUC’s, PHC’s en/of produksie-eenhede wat deel uitmaak van die oudit in die ouditverslag gelys word. Die omvang van die oudit sal in die ouditverslag opgeneem word en deur die Oudit-voltooiingsbrief gedek word. Wanneer ‘n onderneming ‘n ander onderneming onder dieselfde handelsnaam (of wettige entiteit) bedryf, maar hierdie onderneming ‘n ander bestuurstelsel/span het, word dit sterk aanbeveel dat so ‘n onderneming ook aan die vereistes van die SIZA-program voldoen en dus ook ingesluit word as deel van die groep se oudit. Die onderneming moet hierdie entiteit as ‘n aparte onderneming op MySIZA registreer en ‘n afsonderlike oudit ondergaan. Dit is om die onderneming se integriteit te beskerm en om ‘n betroubare en ware voorstelling van die onderneming en algehele handelsnaam te verseker.

Verwerkings- en Verpakkingsfasiliteite

Die verwagting groei wêreldwyd om etiese en omgewingsvolhoubare waardekettings te verseker, en dit is  beslis nie anders in Suid-Afrika nie. Daar sal van alle verwerkingsfasiliteite en pakhuise verwag word om teen April 2023 ‘n omvattende nakoming van verskaffers te verseker. Die verwagting is dat alle fasiliteite wat aan die pakhuis voorsien, ‘n geldige SIZA-oudit (of enige ander aanvaarbare nakomingsoudit wat deur SIZA erken word) moet hê om deursigtigheid en geloofwaardigheid van die volledige verskaffingsketting te verseker. Die gegewe datums bied ‘n redelike tydperk vir alle bestaande en voornemende ondernemings om die nodige vereistes voor hul volgende oudit te beplan en te implementeer.

Onthou, as u volhoubaar wil voorsien, moet u etiese praktyke in u besigheid toepas. SIZA se vereistes is nie ‘n lys wat afgemerk of voltooi moet word nie, maar voortgesette praktyke wat deel moet word van u alledaagse bedryfsaktiwiteite, regdeur die onderneming.

Vir meer inligting, kontak vir Retha Louw by (021) 852 8184/retha@siza.co.za.