Lidmaatskapprofiele speel ‘n belangrike rol vir elke SIZA-lid. Die profiel het ‘n verskeidenheid funksies, soos byvoorbeeld om ‘n verwysingsraamwerk vir kopers saam te stel en die korrekte besigheidsnaam aan te dui wat vir die uitvoer van produkte gebruik word. Soms moet profiele gekanselleer word en is dit baie belangrik om die proses om ‘n lidmaatskapprofiel op MySIZA te kanselleer te verstaan.

Die kansellasie van ledeprofiele kan slegs plaasvind sodra ‘n skriftelike versoek om kansellasie vanaf die eienaar van die onderneming ontvang is. Hierdie versoek moet skriftelik ingedien word, met vermelding van die geregistreerde naam van die onderneming, die lidmaatskapnommer, asook die rede vir kansellasie. Dit is belangrik om daarop te let dat sodra die lidmaatskap gekanselleer is, die Ouditvotooiingsbrief outomaties ook gekanselleer is. Dit is ook belangrik om te onthou dat as ons u profiel op SIZA kanselleer die profiel ook op Sedex, asook die skakel na GlobalG.A.P. verwyder word.

Wanneer moet ‘n profiel gekanselleer word?

  • Wanneer ‘n plaas/pakhuis of landboubesigheid verkoop word m.a.w. van eienaar verwissel.
  • Wanneer die onderneming nie meer aan die SIZA-program wil deelneem nie.
  • Dit is baie belangrik om te onthou dat sodra ‘n boerdery of besigheid verkoop word, die eienaar hul huidige SIZA-lidmaatskapprofiel moet kanselleer. As die profiel nie gekanselleer word nie, sal die besigheid voortgaan om kennisgewings, korrespondensie en aanmanings van MySIZA te ontvang. Die besigheid is ook aanspreeklik vir die jaarlikse ledegeld en die voltooiing van die Selfassesseringsvraelyste (SAQ’s) totdat die lidmaatskap formeel gekanselleer is.

Wat gebeur as die vorige onderneming ‘n oudit gehad het?

Oudit-voltooiingsbriewe en lidmaatskap kan nie na die nuwe eienaar oorgedra word nie. As ‘n oudit ondergaan is en die besigheid daarna verkoop word, sal die oudit nie meer geldig wees nie, en is die nuwe eienaars nie geregtig daarop om die Oudit-voltooiingsbrief onder die vorige eienaars se inligting te gebruik nie. Die rede hiervoor is omdat die gesentraliseerde bestuurstelsel met die nuwe eienaarskap saam met die bestuurspraktyke in die besigheid verander. Die gebruik van ‘n Oudit-voltooiingsbrief wat aan die ou onderneming uitgereik is, word as hoogs oneties beskou.

As u besluit om u lidmaatskapprofiel op MySIZA te kanselleer, kontak gerus vir Lynn Taute om u te help met die proses. E-pos: lynn@siza.co.za/Tel: (021) 852 8184.