Produsente word versoek om enige en elkeen van die sewe goedgekeurde ouditfirmas te kontak om kwotasies aan te vra voordat ‘n oudit plaasvind. Elke oudit se koste sal afhang van ‘n verskeidenheid faktore, insluitend die aantal werknemers, aantal plase/fasiliteite, en waar die perseel geleë is. Dit is ook belangrik om te onthou dat verskeie onderhoude met die werknemers gevoer moet word tydens etiese oudits. Die steekproefgrootte en aantal onderhoude word bepaal deur die ouditproses en metodologie vereistes wat daartoe lei dat etiese oudits langer neem om te voltooi, wat ook bydra tot die koste van die oudit.

Verder, as ‘n mens kyk na veral etiese ouditeure (wat ook waar is vir ander dissiplines soos omgewingsouditeure), is die tyd wat dit neem vir hierdie ouditeure om opgelei, vaardig, en erken te word voordat hulle in staat is om oudits as ‘n hoofouditeur uit te voer, ook ‘n bepalende faktor in die koste van oudits. Ouditeure moet verskeie assesserings deur globale reguleringsliggame, soos APSCA, en die toepaslike skema soos SIZA, ondergaan en ‘n aantal skadu-oudits op eie koste afhandel voordat hulle ‘n aansoek om aanvaarding kan indien. Daar word verder van die ouditeur vereis om hul bevoegdheid te handhaaf en voortdurend hul vaardighede te ontwikkel deur middel van kursusse, kalibrasie sessies en jaarlikse opleiding om te verseker dat die evaluering deeglik bly en aan markvereistes voldoen.

SIZA maak voorsiening vir n verskeidenheid van ouditfirmas waaruit produsente kan kies om sodoende te verseker dat hulle ‘n markverwante prys betaal. Al SIZA se erkende ouditfirmas het ouditeure regoor Suid-Afrika beskikbaar, en soms is ‘n ouditeur dalk reeds in jou area, wat die reis en verblyfkostes kan verminder. Om hierdie redes is dit belangrik dat produsente die firmas kontak om te kan bepaal watter opsie die beste vir hulle sal werk. Hier is al die besonderhede: https://siza.co.za/audits-3/recognised-audit-firms/