Ingevolge regulasie 7 van die Regulasies vir Gevaarlike Chemiese Stowwe van 1995, moet mediese ondersoeke en toetse op plase, in kelders, en in produksiefasiliteite uitgevoer word. Hierdie mediese assesserings moet gedoen word in gevalle waar werknemers in die risikobepaling geïdentifiseer word as blootgestel aan die onderstaande risiko’s:

  • Blootstelling aan gevaarlike chemikalieë
  • Blootstelling aan skadelike biologiese middels
  • Onvoldoende ergonomiese praktyke
  • Negatiewe sielkundige impakte
  • Uiterste/hoë vlakke van fisiese werk

 

Op plase is die hantering en kontak met plaagdoders of ander landbouchemikalieë redelik algemeen. Werkers wat gereeld met plaagdoders in aanraking kom, moet as deel van die risiko-assessering geïdentifiseer word om mediese ondersoeke/evaluasies te ondergaan. Tipies word die fokus op spuitoperateurs geplaas as die mees voor die hand liggende kandidate vir toetsing, maar daar is dikwels ander werkers wat ook in ag geneem moet word. Voorbeelde sluit in voorraadbeheerders, winkelklerke, werkers wat hulp verleen met vermenging, en selfs werkers wat areas skoonmaak waar chemikalieë gestoor en gebruik word. Dit is verder belangrik om te onthou dat hierdie mediese ondersoeke deur ‘n geregistreerde Beroepsgesondheidspraktisyn uitgevoer moet word. Die frekwensie en moontlike verdere optrede sal deur die praktisyn bepaal word na afloop  van ‘n werknemer se evaluering.

 

Vir meer inligting oor mediese keuring, besoek gerus die SIZA Gesondheids- en Veiligheidsbestuursgids vir Landbou.