Ons verstaan ​​dat koste ‘n belangrike faktor is wanneer SIZA-oudits oorweeg word. Terwyl ouditkoste verskil na gelang van jou arbeidsmag grootte, die grootte en ligging van die plaas/verpakkings fasiliteit en die tipe oudit wat jy kies, neem kennis van die volgende faktore wat jou ouditkoste kan beïnvloed:

  • Ligging van die besigheid/plaas/pakhuis

Reiskoste kan aansienlik bydra tot ouditkoste wanneer ‘n ouditeur van een provinsie na ‘n ander moet reis of wanneer die plaas verskeie persele het wat dalk baie ver van mekaar geleë is. Produsente kan kontak maak met al die erkende ouditfirmas voordat daar ‘n besluit gemaak word watter firma die oudit gaan uitvoer. Baie ouditfirmas kan dalk ‘n ouditeur op ‘n spesifieke tyd in jou area beskikbaar hê, wat sal help om reiskoste te verlaag. Praat ook met jou bure in jou area en oorweeg dit om julle oudits in dieselfde week of twee te reël sodat jy reis- en verblyfkoste kan deel.

  • Aantal werknemers

Die aantal werknemers speel ‘n groot rol wanneer ‘n etiese (sosiale) oudit uitgevoer word. Volgens die SIZA-ouditproses en -metodologie, wat in lyn is met globale mark vereistes, moet ‘n sekere steekproef van al die tipe werkers vir die onderhoude getrek word, saam met die evaluering van die dokumentasie. Hoe meer werknemers die besigheid het, hoe hoër die risiko’s en hoe meer onderhoude moet gevoer word, wat lei tot meer tyd wat die ouditeur op die plaas spandeer. Die ouditeur moet dan ook onderhoude voer met ‘n gebalanseerde steekproef van alle tipes werkers, insluitend seisoenale arbeid, permanente en ander tipes soos arbeids diensverskaffers.

  • Grootte van besigheid/persele

As die besigheid ‘n groter entiteit is met veelvuldige persele, of verwerkings-/verpakkings fasiliteite, sal dit die ouditeur langer neem om die implementering van praktyke te hersien en te assesseer. Dit sal tyd byvoeg tot die oudit, wat lei tot meer koste vir die ouditeur wat hul tyd by die besigheid deurbring, in teenstelling met ‘n enkele boerdery-eenheid, sonder verblyf of ander produksie fasiliteite byvoorbeeld. Dit is dus belangrik om te verseker dat jou besigheid as die regte vlak op die MySIZA-platform geregistreer is.

  • Die kompleksiteit van die besigheid se bestuurstelsels/lêers/beskikbaarheid van dokumente

As ‘n besigheid ‘n goed-georganiseerde en maklik om te volg sisteem van dokumente, prosedures en maniere van implementering het, kan ouditeure inligting baie vinniger trianguleer, wat lei tot minder tyd wat aan ‘n dokument evaluering bestee word, wat die oudittyd op die plaas kan verkort.

  • Ouditeur bekwaamheid vereistes

Ouditeure se bekwaamheid vereistes word gereeld gemonitor en vereis dat ouditeure jaarliks ​​verskeie assesserings en eksamens voltooi om akkreditasie te handhaaf en behou. Dit gaan gepaard met regulerende liggame soos byvoorbeeld APSCA vir etiese ouditeure wat ledegeld vereis, tesame met jaarlikse registrasie- en opleidings fooie. Hierdie faktore het ‘n impak op oudits aangesien die ouditeure hul professionele registrasies moet handhaaf om geldige oudits te kan lewer.

  • Verskil tussen voedselveiligheid teenoor sosiale teenoor omgewingsoudits

Wees bedag op die verskil tussen ‘n sosiale (etiese) oudit teenoor ‘n voedselveiligheid oudit teenoor ‘n omgewings oudit. Terwyl ‘n voedselveiligheid oudit/standaard fokus op die produk spesifieke of algemene voedselveiligheid stelsels, is ‘n SIZA sosiale (etiese) oudit ‘n bestuurstelsel-georiënteerde oudit wat alle sosiale en etiese risiko’s binne die besigheid, wat met die arbeidsmag verband hou, in ag neem. Sosiale (etiese) oudits sal waarskynlik altyd ‘n meer uitgebreide en langer oudit wees. Vir die omgewing oudits het SIZA reeds ‘n opsie geskep vir produsente om hierdie oudit met hul GLOBALG.A.P. IFA-voedselveiligheid oudit te kombineer om voorsiening te maak vir ‘n meer koste- en tyd-effektiewe benadering. Daarom kan hierdie twee oudits op dieselfde dag gedoen word, terwyl ‘n etiese oudit deur ‘n ander tipe ouditeur gedoen sal word en apart van die voedselveiligheid- en omgewingsoudits sal wees.

  • Hoe gereeld jy moet oudit

SIZA se oudit-frekwensie is onderhewig aan die algehele risiko-uitkoms van ‘n produsent se oudit. Dit beteken dat, afhangende van die aantal bevindinge en die risiko-gradering van elke bevinding tydens ‘n derdeparty-oudit, die produsent óf ‘n Platinum (3 jaar), Goud of Silwer (2 jaar) of Brons (1 jaar) oudit-uitkoms sal behaal. In wese, hoe beter ‘n mens vaar tydens hul SIZA-oudit, hoe langer oudit geldigheidstydperk sal hulle bereik, wat ‘n meer kostedoeltreffende ouditprogram vir die besigheid tot gevolg het aangesien hulle nie elke jaar hoef te oudit nie. Hierdie risiko-gradering sal slegs van toepassing wees indien alle regstellings na aanleiding van die oudit voltooi is en slegs dan sal die Oudit Voltooiings Brief geldig wees vir die tydperk in ooreenstemming met die risiko-gradering. Indien die regstellings nie voltooi word nie, is die oudit nie geldig nie en is die oudit nie volledig afgehandel nie. Vir meer inligting oor die SIZA Oudit-frekwensie matriks, sien dit hier: SIZA Audit Frequency Matrix. Let ook daarop dat die geldigheidstydperk uiteindelik deur die betrokke kopers ondersteun moet word, en indien ‘n spesifieke koper jaarlikse oudits vereis, kan SIZA nie daardie koper se interne vereistes vir oudit-periodes oorheers nie.

Dit is waar dat ‘n oudit soos ‘n las kan voel en baie maklik ‘n mens se verwagtinge en voorbereidings voor ‘n oudit kan oorlaai. Die belangrikste ding is om te onthou dat ‘n oudit die alledaagse aktiwiteite meet en daarom behoort die implementering van praktyke in jou besigheid ‘n leefstyl te word, en nie iets wat as ‘n kontrolelys slegs voltooi word die dag voordat ‘n ouditeur op die perseel kom nie. Onthou, sonder ‘n oudit sal ‘n verskeidenheid markte nie jou produk aanvaar nie, daarom moet ons probeer om die oudit tot ons voordeel te gebruik, eerder as om dit as ‘n negatiewe proses te sien. Vir inligting oor die volledige SIZA-ouditproses en -metodologie, sien dit gerus hier: SIZA APM.