As gevolg van ‘n verskeidenheid risiko’s binne ons besighede, is dit van kardinale belang dat ons verstaan hoe belangrik dit vir ‘n koper word, of dit nou plaaslik of wêreldwyd is, om ‘n beoordeling van ‘n besigheid se risiko’s te hê en te verstaan wat gedoen is of gedoen kan word om daardie risiko’s te verbeter of te versag. As deel van hierdie begrip van risiko, moet oudits uitgevoer word wat ‘n in-diepte ondersoek en evaluering van die besigheid se risiko’s is, hetsy rondom sosiale (etiese) aspekte, omgewing risiko’s of voedselveiligheid / kwaliteit. Hierdie proses beskerm nie net die besigheid nie, maar skep ook sekuriteit regdeur die waardeketting en bestaan om die Suid-Afrikaanse landboubedryf te ondersteun.

 

Ouditfirmas en ouditeure is kern rolspelers van SIZA en ‘n waardevolle vennoot om nakoming te verseker vir almal wat by die ouditproses betrokke is. Alhoewel SIZA onafhanklik bly gedurende die derdeparty-ouditproses om die geloofwaardigheid van die oudit te beskerm, moet die SIZA-program ondersteuning strukture en bevoegdheid vereistes vir ouditeure daar stel. Dit is ook belangrik dat produsente verstaan wat die rol van ouditeure tydens die ouditproses is. Ouditeure is nie alleen verantwoordelik vir oudit uitkomste nie, maar om verbetering te bewerkstellig deur hul kundige evaluering van potensiële risiko’s binne daardie besigheid. Ouditeure is op plase om te evalueer en verslag te doen oor wat hulle gedurende die oudit dae sien.

 

Produsente moet besef dat wanneer hulle besluit om hul produk na markte uit te voer wat oudits vereis, dat daardie oudits ‘n belangrike deel van die proses is en dat beide partye mekaar met respek en met waardigheid moet behandel.  Sonder oudits is daar geen sigbaarheid of geloofwaardige beoordeling van ‘n besigheid se risiko’s nie en daarom sal markte nie produkte van hierdie produsente kan aanvaar sonder enige versekering dat hul reputasie en die geloofwaardigheid van die besigheid of produk beskadig kan word nie.