As deel van ons voldoeningshulpiddels, bied SIZA ‘n verskeidenheid kapasiteitsbou-inisiatiewe vir lede aan. Om op hoogte van die SIZA Etiese standaard, nuwe inisiatiewe, en veranderinge aan wetgewing te bly, is dit noodsaaklik dat lede gereeld opleiding bywoon. SIZA werkswinkels sal aangebied word deur middel van interaktiewe webinars, sowel as regstreekse (in-persoon) opleiding gedurende 2022. Deur die loop van die jaar word daar drie aanlyn opleiding webinars en ‘n verdere agt regstreekse opleidingsessies in verskillende gebiede en provinsies beplan vir die SIZA Etiese voldoeningsopleiding.

SIZA Etiese Nakomingsopleiding Webinars:

Hierdie opleiding sal lede ‘n beter begrip van die SIZA-metodologie en ouditproses gee en dek die volgende modules:

 1. Registrasie op MySIZA
 2. Sigbaarheid Opsies
 3. Self-assesseringsvraelys (SAQ)
 4. Ouditproses en -metodologie
 5. SIZA Etiese Standaard Kode Vereistes

Hierdie webinars sal in Februarie, April, en Oktober aangebied word. Uitnodigings om te registreer sal voor elke webinar uitgestuur word.

 

SIZA Etiese Nakomingsopleiding (regstreeks):

Die resgtreekse (in-persoon) opleiding sal fokus op sleutelareas en belangrike temas soos die volgende:

 1. Registrasie op MySIZA
 2. Belangrike vrae in die SAQ
 3. Sedex Vrae
 4. Ouditprosesse
 5. Berekening van lone (bv. stukwerk-tarief)
 6. Gebruik van tydelike diensverskaffers/kontrakwerkers
 7. Inligting rakende betaalstrokies en kontrakte

SIZA sal in die volgende areas wees waar produsente die span kan ontmoet en die opleidingsessies kan bywoon:

DatumProvinsieStreek
Maart 2022Wes-KaapLangkloof/George
Maart 2022Wes-KaapPaarl
Maart 2022Wes-KaapMontagu/Worcester/Rawsonville

Die registrasiebesonderhede vir elke opleiding sal ses weke voor die datum gestuur word.

 

Understanding Audit Findings Webinars:

Hierdie opleidingskursus is beskikbaar gestel om lede te help om ‘n beter begrip van hul ouditbevindinge en risikograderings te verkry. Dit sal aan produsente insig en ‘n beter begrip gee van die proses wat ouditeure volg om ‘n bevinding te identifiseer en ‘n spesifieke risikogradering aan die bevinding toe te ken. Dit sal lede ook help om moontlike werkplekrisiko’s te bestuur, wat ‘n deurslaggewende deel van alledaagse bedrywighede vir enige besigheid is. Dit sal gevare verminder, beter voorbereiding vir die oudit verseker, en voortdurende verbetering aandryf. Met ‘n beter begrip van hoe om effektiewe risiko-evaluerings saam te stel en te implementeer om areas binne ‘n besigheid te verbeter, sal produsente minder bevindings tydens hul SIZA-oudit kan kry. Opleidingswebinars van hierdie kursus sal maandeliks van Maart tot November 2022 aangebied word.

‘n Regstreekse opleiding oor die beter verstaan ​​van ouditbevindings sal ook op 24 Februarie 2022 in Clanwilliam/Citrusdal-omgewing aangebied word.

Die registrasiebesonderhede vir elke opleiding sal ses weke voor die datum gestuur word.

 

Tussen ouditmoniteringbesoeke:

As deel van die SIZA-program se benadering om deurlopende verbetering aan te dryf, word verskeie aktiwiteite in plek gestel om risiko binne besighede te verlaag en te bestuur. Terwyl die derdeparty-oudit ‘n noodsaaklike komponent van die SIZA program is, is dit die aktiwiteite tussen oudits wat volhoubare verbetering sal ondersteun. SIZA sal gedurende 2022 45 etiese tussen ouditmoniteringsbesoeke doen. Hierdie besoeke sal op ‘n steekproef basis afgelê word by lede met gedlige oudits in elke risiko-graderings kategorie. Die besoeke stel ten doel om te monitor of praktyke deurlopend in plek bly tussen formele derdeparty-oudits.