‘n Ondersoekende Studie Oor Vroue en Geslagsgelykheid in Suid-Afrikaanse Landbou Loopbane

Kyk die lokprent vir die dokumentêr hier.

SIZA, in samewerking met die Wes-Kaapse Departement van Landbou, is opgewonde om die bekendstelling van ‘n projek aan te kondig wat spesifiek daarop gemik is om meer insig te versamel oor die verteenwoordiging en behandeling van vroue binne die Suid-Afrikaanse landboubedryf met ‘n sterk fokus op loopbane in landbou. Die fokus op geslagsgelykheid en waardigheid van alle mense raak al groter regoor die wêreld, terwyl mense en besighede al meer die waarde agter etiese behandeling van werknemers besef.

Die projek is geloods as ‘n ondersoekende studie wat daarop gemik is om ‘n beter begrip te kry van die aantal vrouens wat aktief in verskeie loopbane en posisies binne die Suid-Afrikaanse landboubedryf betrokke is. Dit is grootliks as gevolg van uitvoermarkte wat meer fokus op geslagsverteenwoordiging binne hul besighede vanaf hul verskaffers vereis. Die studie sluit ‘n kwantitatiewe navorsingskomponent sowel as ‘n kwalitatiewe komponent in. ‘n Onafhanklike navorser het data van verskeie geloofwaardige en akademiese bronne bymekaargemaak en die bevindinge ingesluit wat ingesamel is uit ‘n opname wat aan verskeie industrieë en organisasies dwarsoor Suid-Afrika versprei is. Ná afloop van die aanvanklike data-insameling, is onderhoude met relevante belanghebbendes binne verskeie industrieë uitgevoer om meer insig oor vroulike verteenwoordiging te verkry. Die data is in ‘n navorsingsverslag saamgestel en die onderhoude is beskikbaar as ‘n dokumentêr. As gevolg van COVID-19 regulasies, is die meerderheid van die onderhoude via virtuele platforms gevoer.

Die hoofdoel van hierdie studie is om te bepaal hoeveel vroue in hierdie industrie werksaam is, hoe hulle die werksomgewing as vroue ervaar, wat van die uitdagings is, watter hindernisse vroue in die industrie in die gesig staar, en in watter posvlak hulle aangestel word. Die studie brei ook uit oor watter verantwoordelikhede op mans val en hoe organisasies hulp kan verleen tot die toekoms van almal in die landbou bedryf. Verder, om vir effektiewe en praktiese ondersteuning voorsiening te maak, is die sekondêre doelstellings om vas te stel of vroue op alle vlakke van die bedryf met waardigheid behandel word, en om moontlike hindernisse te identifiseer wat geslagsgelykheid in landbou kan belemmer.

Hierdie navorsingstudie gee alle belanghebbendes ‘n insig tot hoe vroue binne Suid-Afrikaanse landbou verteenwoordig word, die mate waartoe vroue vrygemaak is en behandel word, en moontlike areas waar verbetering bewerkstelling kan word. SIZA wil ook die beperkings identifiseer sodat ons ondersteuning kan bied om te verseker dat vroue in die toekoms beter verteenwoordig word.

Vroue het wêreldwyd ‘n belangrike rol om in die toekoms van die landbou te speel. Hoewel die rol van vroue in die landbou meer erkenning geniet as ‘n paar jaar gelede, kan baie meer gedoen word om vroue in die bedryf te ondersteun. SIZA is opgewonde om hierdie projek te loods en ‘n beter blik op die vroue binne ons bedryf te lewer. Dit is op die ou end nie net oor vroue nie, maar oor die wyer bedryf en die samelewing in die algemeen en hoe die rolle gaan verander soos wat meer vroue in die werkplek intree.

 

Vir meer inligting kontak Retha Louw (Retha@siza.co.za) of Werner van Dyk (werner@siza.co.za) of Tel (021) 852 8184