Alle watergebruike in Suid-Afrika word deur die Nasionale Waterwet 36 van 1998 (NWA) beheer om die volhoubare bestuur van alle waterbronne te verseker. Die term “watergebruik” verwys na ‘n spesifieke waterverwante aktiwiteit wat deur wetgewing gereguleer word. Alle watergebruike wat nie vir huishoudelike gebruik is nie (bv., onttrekking uit riviere, boorgate of besproeiing) moet by die Departement van Water en Sanitasie (DWS) en/of relevante Besproeiingsrade (IB’s), Watergebruikersverenigings (WGV’s) of Opvanggebied Bestuursagentskappe (CMA’s) geregistreer word. Ook, as ‘n dam ‘n opgaarkapasiteit van 10 000 kubieke meter of meer het, moet die berging van water ook geregistreer word.

Slegs watergebruikaktiwiteite wat onder Bylae 1 van die NWA gelys is, word as toelaatbaar geag en vereis nie ‘n lisensie of registrasie nie. Hierdie watergebruikaktiwiteite sluit in:

  1. Huishoudelike watergebruik
  2. Berging en gebruik van afloopwater vanaf ‘n dak
  3. Klein (nie-kommersiële) tuinmaak
  4. Gebruik van water vir noodgevalle (bv. brandbestryding of menslike gebruik)