Dit gebeur gereeld dat werkgewers slegs oortyd betaal nadat ‘n hele week se ure voltooi is, ongeag of die gewone ure per dag oorskry word. Sektorale Vasstelling 13 (SD13) definieer oortyd as die tyd wat die agri-werker gedurende ‘n dag of in ‘n week meer as gewone werksure werk. Die eerste en belangrikste faktor om in ag te neem, is die werker se gekontrakteerde ure. Daar moet gekyk word na wat die kontrak stipuleer in terme van werksure, byvoorbeeld watter dae sal daar verwag word om te werk en vir hoe lank elke dag. As die werknemer slegs gekontrakteer is om van Maandag tot Vrydag te werk, en die werknemer werk soms op Saterdae (op versoek van die werkgewer), moet die ure vergoed word teen ‘n oortydbedrag van minstens 1,5 keer die werker se normale uurlikse loon is. Oortyd word bereken op die gewerkte ure wat die daaglikse of weeklikse limiet, soos ooreengekom, oorskry. Dit beteken dat indien ‘n werker minder as die weeklikse ure (byvoorbeeld 45 uur), soos oorgeengekom werk, maar 10 ure in plaas van die nege ure binne ‘n spesifieke dag binne daardie week werk, daar oortyd aan daardie werker betaal moet word vir daardie een uur wat die daaglikse limiet oorskry.

Adam* is byvoorbeeld gekontrakteer om nege ure per dag, vyf dae per week (45 ure per week) te werk, en op Maandag het hy 10 ure gewerk. Hy sal vir die een ekstra uur vergoed moet word teen 1,5 keer sy gewone uurlikse tarief, selfs al werk hy die res van daardie week, om watter rede ook al, nie. Werkers hoef nie hul weeklikse ure op te vul voordat oortyd betaal word nie.

Dit is belangrik om die volgende te onthou (SD13, Afdeling 13):

  • Agri-Werkers mag nie meer as 15 ure per week oortyd werk nie.
  • Agri-werkers mag op geen dag langer as 12 ure werk nie, insluitend oortyd.
  • Agri-werkers moet instem om oortyd te werk.
  • Die bestuur moet toesien dat werksure effektief gemonitor word.

Vir meer inligting rondom oortyd, werk op Sondae en openbare vakansiedae, verwys gerus na die SIZA Etiese Standaard se kodevereiste 8.1.1.3: https://siza.co.za/standard/social-standard/