Die onverantwoordelike wegdoening en bestuur van afval kan ‘n ernstige impak hê op die omgewing. Benewens die potensiële impakte op grond, water, en biodiversiteit, het dit ook ‘n negatiewe invloed op ‘n besigheid se koolstofvoetspoor. Deur op die vier hoekstene van die omgewing te fokus, skep die SIZA-Omgewingstandaard balans en ook verantwoordelike en doeltreffende afvalbestuur. Aangesien die standaard ontwikkel is om omgewingsrisiko’s te bestuur en doeltreffendheid aan te dryf, is dit ‘n minimum vereiste dat bestuur in besit is van ‘n gedetailleerde afvalbestuursplan wat die identifisering van alle afvalstrome en -tipes op die perseel insluit (bv., herbruikbaar-, herwinbaar-, algemene-, en gevaarlike afval), asook hoe elke tipe afval bestuur word.

Aangesien afvalproduksie en die bestuur daarvan deel vorm van ‘n onderneming se sleutelprestasie-aanwysers (KPI’s), is dit noodsaaklik dat die afvalvoetspoor van ‘n onderneming gemonitor word deur metrieke data te gebruik. Bestuur moet ‘n rekordhoudingstelsel implementeer om die besigheid se afvalproduksie en die doeltreffendheid van huidige vermindering-, hergebruik- en herwinningspraktyke te kwantifiseer. Dit sal nie nét aan bestuur ‘n beter begrip van die perseel se afvalvoetspoor gee nie, maar dit sal ook positief bydra tot die vermindering van sy koolstofvrystellings.