Suid-Afrika het amptelik ‘n nasionale minimumloon ingestel om alle werkers teen ‘onredelik lae lone’ te beskerm en ‘n beginsel van billike loonverhoging te bevorder. Die Nasionale Minimumloonwet bemagtig die Nasionale Minimumloonkommissie om elke jaar die loon te beoordeel en te hersien. Vanaf 1 Maart 2020 is agri-werkers geregtig op ‘n minimum loon van R18,68 per uur. Dit verskil van die R20,76 p/u vir ander sektore. Die belang lê nie net in die bedrag nie, maar ook die tydsverdeling. Geen plaaswerker kan onder die gestelde R18,68 per uur verdien nie, ongeag die tipe werk wat gedoen word.

Uit onlangse ouditbevindinge in alle provinsies is vasgestel dat sekere ondernemings steeds werknemers per uur onderbetaal, veral as hulle ‘n ‘stukwerk stelsel’ gebruik. Wat gewoonlik gebeur, is dat daar byvoorbeeld vir elke sak wat gepluk word ‘n sekere bedrag betaal word. In gevalle waar werknemers nie genoeg sakke pluk nie, voldoen hul loon vir daardie dag en aantal ure gewerk nie aan die minimum loonvereistes nie. Dit is al verskeie kere in die loop van die 2020-ouditsiklus gesien. Fasiliteite moet hul ‘stelsel’ aanpas in terme van lone en betalingstrukture om te verseker dat geen werknemer (ongeag hoeveel sakke gepluk word) minder as die minimum loon vir elke uur gewerk betaal word nie. Gebruik eerder die stelsel as ‘n bonusstruktuur, wat ‘n minimum betaling vir gewerkte ure moontlik maak, en ‘n bonus betaal per sak wat oor ‘n sekere bedrag gepluk is. Ondernemings kan nie ‘n werknemer betaal sonder inagneming van wat per uur betaal moet word nie.

Tabel wat die minimumloon betaalbaar vir agri-werkers verteenwoordig (riglyn):
Minimumloon vir Agri-werkers
Uurlikse loon R18.68
Daaglikse loon (8 Ure) R149.44
40-Uur week R747.20
Daaglikse loon (9 Ure) R168.12
45-Uur Week R840.60
Oortyd Vergoed teen 1,5 keer die uurlikse loonkoers vir elke uur gewerk bo die ooreengekome ure