As gevolg van ‘n verskeidenheid risiko’s binne ons besighede, is dit van kardinale belang dat ons verstaan hoe belangrik dit vir ‘n koper word, of dit nou plaaslik of wêreldwyd is, om ‘n beoordeling van ‘n besigheid se risiko’s te hê en te verstaan wat gedoen is of gedoen kan word om daardie risiko’s te verbeter of te verminder. As deel van hierdie begrip van risiko, moet oudits uitgevoer word wat ‘n in-diepte ondersoek en evaluering van die besigheid se risiko’s insluit, hetsy rondom sosiale (etiese) aspekte, omgewing risiko’s of voedselveiligheid / kwaliteit. Hierdie proses beskerm nie net die besigheid nie, maar skep ook sekuriteit regdeur die waardeketting.

Ouditfirmas en ouditeure is sleutel rolspelers in die uitvoer proses en ‘n waardevolle vennoot om nakoming te verseker en te bewys vir almal wat by die ouditproses betrokke is. Alhoewel SIZA onafhanklik bly gedurende die derdeparty-ouditproses om die geloofwaardigheid van die oudit te beskerm, moet die SIZA-program ondersteuning strukture en bevoegdheid vereistes vir ouditeure daar stel. Dit is ook belangrik dat produsente verstaan wat die rol van ouditeure tydens die ouditproses is. Ouditeure is nie slegs verantwoordelik vir die oudit nie, maar om verbetering te bewerkstellig deur hul kundige evaluering van potensiële risiko’s binne die besigheid. Ouditeure is op plase om te evalueer en verslag te doen oor wat hulle gedurende die oudit tydperk waarneem. Ouditeure besluit ook nie alleen oor die oudit uitkoms of gradering nie. Daar is ‘n proses in plek wat verskeie kontroles bewerkstellig om te verseker dat ‘n geldige en korrekte uitkoms deurgegee word.

Dit is belangrik om die waarde van ouditeure in die uitvoer waardeketting te besef en te respekteer, want sonder om risiko te bepaal en oudits uit te voer sal markte nie die produkte aanvaar op die stadium nie. Dit is belangrik dat alle  partye mekaar met respek en met waardigheid moet behandel.