Chemiese middels is produkte wat die meeste in die landboubedryf gebruik word en hou ‘n aansienlike hoë risiko in as dit nie reg bestuur word nie. Die Wet op Beroepsgesondheid en -veiligheid 85 van 1993 plaas ‘n verantwoordelikheid op alle werkgewers ‘n veilige, gesonde en risiko-vrye werkomgewing te voorsien vir alle werknemers. Gevaarlike stowwe soos chemikalieë kan ‘n ernstige risiko inhou en nadelige gesondheidseffekte veroorsaak soos vergiftiging, allergiese reaksies, probleme met asemhaling, velprobleme en ander ernstige gesondheidsverwante probleme wat tot hospitalisasie en selfs die dood kan lei as dit nie reg bestuur word nie en die besigheid sal aanspreeklik gehou word indien daar enige wanbestuur geïdentifiseer word.

Produsente moet verseker dat alle bestuurders en werknemers wat met afval en gevaarlike stowwe werk deeglike opleiding ontvang in die veilige hantering, gebruik, stoor, en toediening van hierdie stowwe. Tydens ‘n oudit moet daar bewyse wees dat bestuur en personeel wat afval en gevaarlike stowwe hanteer voldoende opgelei is. Ouditeure sal werknemers se kennis tydens die onderhoudproses toets om te verifieer of hulle die gevare verstaan, tesame met die verifiëring van die dokumentasie wat bestuur op lêer moet hou.

Gevaarlike stowwe moet tydens die risiko-assesserings proses deur die verantwoordelike persone gedefinieer word. Hierdie potensieel gevaarlike stowwe kan wissel van oplosmiddels wat in produksiefasiliteite gebruik word tot suur en gevaarlike chemikalieë wat binne die besigheid gebruik word. Regsverwysing: Regulasies vir Gevaarlike Chemiese Stowwe GK R1179 Reg 3(1) -3(3).

Vir meer inligting rondom die hantering en die bestuur van landbou-spesifieke risiko’s en gevare, gebruik en verwys gerus na die SIZA Gesondheid en Veiligheid-riglyn: https://siza.co.za/wp-content/uploads/2020/07/SIZA-Guide-to-Health-and-Safety-Management-V01.pdf