Betaling op openbare vakansiedae kan moeilik wees as die werk gedoen word op ‘n dag wat die werknemer normaalweg sou gewerk het, teenoor ‘n dag wat die werknemer normaalweg nie sou gewerk het nie. In hierdie verband is daar drie algemene scenario’s.

  1. As ‘n werknemer nie op ‘n Woensdag (wat volgens die ooreenkoms ‘n normale werksdag is) werk nie, en daardie Woensdag gedurende ‘n spesifieke tyd van die jaar op ‘n openbare vakansiedag val; moet die werknemer hul normale daaglikse tarief ontvang. D.w.s. indien die werker agt uur per dag (gewone ure) @ R20/h gekontrakteer is, word die werknemer R160 betaal vir daardie dag, aagesien dit ‘n openbare vakansiedag is, en die werknemer hoef nie op daardie spesifieke dag te werk nie. (SD13, Art. 20 (2) (a)).
  2. As ‘n werknemer op ‘n Woensdag (wat volgens die ooreenkoms ‘n normale werksdag is) werk en daardie Woensdag gedurende ‘n spesifieke tyd van die jaar op ‘n openbare vakansiedag val; moet die werknemer eerstens instem om op hierdie dag te werk en dubbel hul daaglikse loon vir daardie dag se werk betaal word, ongeag die hoeveelheid ure wat gewerk is. D.w.s. as die werker agt uur per dag (gewone ure) @ R20/h gekontrakteer is, en die werknemer vyf ure op daardie dag werk, word die werknemer vir 8 + 8 uur betaal teen R20/h = R320,00 vir hierdie dag. (SD13, Art. 20 (2) (b) (i)).
  3. As ‘n werknemer op ‘n Saterdag (wat volgens ‘n ooreenkoms nie ‘n normale werksdag is nie) werk, en daardie Saterdag gedurende ‘n spesifieke tyd van die jaar op ‘n openbare vakansiedag val; moet die werknemer eerstens instem om op hierdie dag te werk en hul normale dagloon, plus gewerkte ure, betaal word. D.w.s. indien die werknemer normaalweg agt uur per dag (gewone ure) werk en op hierdie spesifieke dag vier ure werk, sal die werknemer teen 8 + 4 uur vergoed word teen R20/uur = R240,00. (SD 13, Art. 20 (3) (a) & (b)).

Sien die SIZA Etiese Standaard, kodevereiste 9.4.2 vir meer inligting: https://siza.co.za/wp-content/uploads/2020/01/SIZA_Social_Standard_February_2020_V6.0.pdf