DISCLAIMER/VRYWARING

 


Disclaimer

 

This email and any accompanying attachments may contain confidential information and is only intended for the person to whom it is addressed.

If you are not the intended recipient, you may not use, distribute or copy this email or its attachments in any manner. If you have received this message in error, please inform the sender either my responding to this email, or by telephone on 021 852 8184 and delete the email from your device.

All care has been taken to ensure that the information in this document is correct at the time of sending. The information contained in this email is provided without liability to SIZA, our affiliates or any officers or employees of the business.

The contents of this email are sent in good faith and is not intended to constitute any form of advice, including but not limited to agricultural practices, such as the administration, production, management, research and exports of products. Some of the information contained in this email may have been sourced from third parties and we do not in any way guarantee its accuracy or correctness, however we will at all times endeavor to provide reliable information as far as is reasonable.

SIZA does not accept responsibility for changes made to this message after it was sent. Whilst all reasonable care has been taken to avoid the transmission of any viruses, it is the responsibility of the recipient to ensure that the onward transmission, opening or use of this message and any attachments will not adversely affect its systems or data. SIZA does not accept liability for any damage, loss or expense arising from this email and/or accessing any files attached to this email.

Vrywaring

 

Hierdie e-pos en enige meegaande aanhangsels mag vertroulike inligting bevat en is slegs bedoel vir die persoon aan wie dit gerig is.

As u nie die bedoelde ontvanger is nie, mag u hierdie e-pos of die aanhangsels daarvan op geen manier gebruik, versprei of kopieer nie. As u hierdie boodskap per ongeluk ontvang het, stel asseblief die sender onmiddelik in kennis deur te antwoord op hierdie e-pos of telefonies by 021 852 8184 en vee die e-pos uit.

SIZA ywer te alle tye om te verseker dat die inligting in hierdie dokument korrek is ten tyd van sending. Die inligting in hierdie e-pos word gestuur sonder enige aanspreeklikheid aan SIZA, ons filiale of enige beamptes of werknemers van die onderneming.

Die inhoud van hierdie e-pos word te goeder trou gestuur en is nie bedoel om as enige vorm van advies gesien te word nie, insluitend maar nie beperk tot landboupraktyke, soos die administrasie, produksie, bestuur, navorsing en uitvoer van produkte. Sommige van die inligting in hierdie e-pos is moontlik van derde partye afkomstig, en ons kan op geen manier die akkuraatheid of korrektheid daarvan waarborg nie, maar ons sal te alle tye poog om betroubare inligting te verskaf sover dit redelik is.

SIZA aanvaar geen verantwoordelikheid vir die veranderinge aan hierdie boodskap nadat dit gestuur is nie. Alhoewel alle redelike sorg geneem is om die oordrag van virusse te vermy, is dit die ontvanger se verantwoordelikheid om seker te maak dat die versending, opening of gebruik van hierdie boodskap en die aanhegsels daarvan nie die stelsels of data nadelig beïnvloed nie. SIZA aanvaar geen aanspreeklikheid vir enige skade, verlies of onkoste wat voortspruit uit hierdie e-pos en/of toegang tot enige lêers wat aan hierdie e-pos gekoppel is nie.