Tag Archives: CCMA

Waar groepe mense saamwerk, kan konflik om verskeie redes ontstaan, waaronder interpersoonlike kwessies, hoe werkplekbeleid en -prosedures toegepas word, en ongelukkigheid oor die gedrag van ander in die werkplek.

Where groups of people work together conflict could arise for a number of reasons, including interpersonal issues, how workplace policies and procedures are applied, and unhappiness about the conduct and behaviour of others in the workplace.