VRAE WAT GEREELD GEVRA WORD (FAQs)


ETIESE FAQs

SAQs

A: Elke SAQ hou verband met die jaarlikse lidmaatskapsiklus. Byvoorbeeld, as jou lidmaatskap elke jaar op 1 Maart hernu word, sal jou nuwe SAQ vanaf daardie datum beskikbaar wees, en jy sal dan 90 dae (d.w.s. tot byvoorbeeld 30 Mei) hê om die SAQ te voltooi en in te stuur vir hersiening. Jy kan ook die sperdatum vir die voltooiing en indiening van die SAQ langs die SAQ besonderhede op jou profiel sien.

Sien uittreksel hieronder:

 

A: Ja, die idee van 'n jaarlikse SAQ is om te verseker dat u enige moontlike veranderinge wat kan plaasvind, opdateer om te verseker dat akkurate inligting vir u betrokke market sigbaar is. Produkte wat op die perseel verbou word, kan verander en die seisoenaliteit kan verskil, daarom versoek ons lede om die SAQ steeds jaarliks te hersien en op te dateer.

A: Dit is belangrik dat lede weet waar om hierdie dokumente onder die Oudit-afdeling van hul profiel te vind. Dit kan ook wees dat lede soms verskillende sertifikate of verslae (anders as SIZA) wil byvoeg, daarom moet die opsie op die SAQ beskikbaar wees vir voltooiing.

A: As gevolg van die onbereikbaarheid van sekere regeringsdepartemente, kan daar vertragings verwag word. SIZA-ouditeure is bewus van hierdie realiteit. Dit is belangrik dat bestuur hul bereidwilligheid om te voldoen, kan bewys en bewyse kan lewer dat hulle ‘n poging aangewend het om die situasie reg te stel. In gevalle waar daar ’n bevinding gemaak word, kan lede die regstelling as 'n langtermynverbeteringsplan indien.

Let daarop dat die lid by die oplaai van 'n langtermynverbeteringsplan die volgende moet indien:

  1. 'n Bestuursverbintenis/onderneming om die probleem reg te stel, en 
  2. 'n Gedetailleerde plan met tydlyne wat die aksie aandui wat geïmplimenteer sal word.

A: As 'n SIZA-lid se profiel aan 'n koper gekoppel is, sal die koper sigbaarheid oor die lid se oudit- en CAP-verslae, SAQ's en Beste Praktyke (Best Practices) hê. Let daarop dat die lid se profiel aktief moet wees. As die profiel verval het, of indien die betaling uitstaande is, sal die gekoppelde belanghebbendes nie meer sigbaarheid tot die lid se profiel hê nie. Let ook daarop dat die status van die SAQ's te alle tye op u profiel sigbaar is, en as die SAQ nie voltooi is nie of as dit verval het, sal u profiel as n hoë risiko by die mark sigbaar wees.

A: Sommige kopers kies om Sedex te gebruik en ander gebruik slegs SIZA. Britse markte verkies gewoonlik om Sedex te gebruik.
Dit is die beste om met u koper te bevestig watter platform hulle verkies om vir sigbaarheid te gebruik. Let net daarop dat ongeag watter sigbaarheid u nodig het, u SIZA sigbaarheid moet hê, want dit is nie moontlik om Sedex sigbaarheid sonder n aktiewe SIZA sigbaarheidsprofiel te hê nie.

A: Sigbaarheid op GlobalG.A.P. en Sedex sal herstel word, maar die omkeertyd vir sigbaarheid sal langer neem, aangesien al die inligting van nuuts af opgelaai moet word.

GESONDHEID & VEILIGHEID

A: Lede moet gelei word deur SANS 10400 – Deel P; Afdeling 4.11 – Tabel 5. Aangesien daar geen spesifieke wetgewing is vir wasgeriewe en toilette spesifiek vir die landbou industrie nie, moet die Nasionale Bouregulasies gebruik word om lede op gepaste wyse te lei. Vir huidige regulasies, sien tabel "Provision of Sanitary Fixtures" vanuit SANS 10400.

 

 

 

A: Wetgewing vereis dat toilette beskikbaar en in 'n goeie toestand is, maar spesifiseer nie dat dit spoeltoilette moet wees nie. Alhoewel dit verkieslik is, is dit in baie gevalle nie prakties moontlik nie, en daarom is dit belangrik om seker te maak dat watter alternatief ook al aangebied word, geskik en prakties is. As daar toilette bestaan wat nie met 'n water spoelstelsel voorsien word nie, moet dit steeds voldoen aan Deel Q van die Nasionale Bouregulasies SANS10400.

A: Elke werkgewer moet 'n Covid-19-korporatiewe beheer beampte aanstel. Die beampte se addisionele verpligtinge is om:

  1. Toesig te hou oor die implementering van die plan; en
  2. Toesig hou oor die nakoming van die gesondheids- en veiligheidsmaatreëls wat in die werkplek gevestig is om uitvoering te gee aan die vereistes van die rigting, insluitend die aanstelling van werknemers om hierdie funksie te verrig as die werkgewer meer as een werkplek het.
Die beampte is steeds verplig om sake rakende werknemers- of werkplekverteenwoordigers aan te spreek en om hulle op hoogte te hou en in enige werkplek waarin 'n gesondheids- en veiligheidskomitee verkies is, met die komitee te konsulteer oor die aard van die gevaar in die werkplek en die maatreëls wat nodig is.

Die vereistes wat aan die beampte gestel word, stem ooreen met die bepalings van die Regulasies by die Wet op Rampbestuur (“Regulasies”) wat onder meer vereis dat 'n beampte aangestel moet word om maatreëls te ontwikkel om te verseker dat die werkplek aan die standaarde voldoen van gesondheidsprotokolle, voldoende ruimte vir werknemers en maatskaplike distansieringsmaatreëls vir die publiek en diensverskaffers, soos nodig.

Die Siturs Opleiding Akademie bied n aanlyn kursus aan vir Korporatiewe beheer beamptes. Dit is n waardevolle kursus wat duidelike riglyne aanbied wat nagevolg kan word. Kontak asb. vir Jacomien de Klerk by jacomien@citrusacademy.org.za om te registreer. Alle bedrywe is welkom.

A: Die meeste verpleegkundiges wat bevoeg is om die mediese assesserings te doen, is mobiel en kan reis na besighede. Dit is egter 'n wetlike vereiste dat hierdie mediese assessering deur 'n beroepsgesondheidspraktisyn (OHP) gedoen word. 'n Verpleegkundige of algemene praktisyn wat 'n addisionele kwalifikasie vir beroepsgesondheid het kan dus die assesserings handhaaf. Indien onseker, vra SIZA vir meer inligting.

A: As die opleiding noodhulp-opleiding ingesluit het, en die persoon se registrasie by die betrokke regulerende liggaam geldig is, is dit aanvaarbaar. Onthou, die minimum vereiste vir voldoende noodhulp is 'n vlak 1-kwalifikasie. In enige scenario moet die betrokke opleidingsinstansie 'n geldigheidsdatum van sodanige kwalifikasie verskaf, tensy dit as 'n lewenslange vaardigheid beskou word, soos die geval met 'n formele graad wat die praktisyn in staat stel om noodhulp as deel van hul beroep te beoefen.

BESTE PRAKTYKE

A: Die Beste Praktyke Program, ook bekend as "Best Practices" of "Beyond Audits", laat toe vir 'n gebalanseerde oorsig van etiese en omgewingspraktyke binne die besigheid. Lede kan alle praktyke wat goed vertoon en bo-en-behalwe die standaard vereistes gaan, indien. Dit stel markte/kopers in staat om 'n algehele beeld van die boerdery te kry, eerder as net die ouditresultate. Elke lid kan hierdie praktyke by SIZA indien onder die "Best Practice" bladsy op MySIZA.

SIZA sal egter een of ander vorm van bewyse benodig wat die praktyk ondersteun voordat goedkeuring verleen word. Sodra die Beste Praktyk goedgekeur is, sal dit sigbaar wees vir kopers en lede wat aan die profiel gekoppel is.

KONTRAKTE

A: Sodra die kontrakte aan werkers verduidelik is, moet hulle gevra word om die kontrak te onderteken. Kontrakte moet onderteken word deur albei kontrakspartye. In gevalle waar seisoenale werkers vir dieselfde tyd en onder diensvoorwaardes werk, word daar soms 'groepkontrakte' aangegaan. In sulke gevalle moet daar bewyse wees dat die kontrakte aan alle relevante werkers verduidelik is en 'n ondertekende bywoningsregister van erkenning wat op lêer gehou moet word.

'n Generiese weergawe van die dienskontrak kan in 'n algemene area van die werkplek vertoon word waar werkers daarna kan verwys, maar elke werker moet toegang tot 'n kopie hê.

OORTYD

A: Die dienskontrak moet gewone werksure insluit (nl. wat die ure is wat gedurende spesifieke dae gewerk kan word). Byvoorbeeld: daar word van die werknemer verwag om van Maandag tot Vrydag, 08:00 tot 17:00, te werk. As die werkgewer besluit dat sommige dae meer of minder gewerk sal word, is dit die werkgewers se voorreg. As die ure op 'n spesifieke dag meer is as die ooreengekome daaglikse ure, sal dit as oortyd dien. In ieder geval, dit moet in die kontrakte verskyn.

Saamgepersde werksure is ietwat anders en werk volgens seisoenaliteit. Byvoorbeeld, langer ure gedurende die somer en korter ure gedurende die winter. Sien Sektorale Vasstelling 13, Afdeling 15 vir meer inligting. Let daarop dat die betaling dieselfde is as dit gekontrakteer word, ondanks die feit dat ure verskil.

OMGEWINGS-FAQs

OUDITS

A: SIZA-derdeparty-oudits het al klaar begin en kan op MySIZA bespreek word. Sodra 'n lid 'n goedgekeurde Omgewings-SAQ het, kan hulle die nodige stappe volg om 'n oudit te bespreek en die ouditliggaam van hul keuse te kies.

A: SIZA skryf nie voor hoe bestuur hul dokumente of beleid moet aanbied nie. Dit word egter aanbeveel dat, waar die SIZA-Standaarde vereis dat gedokumenteerde bewys beskikbaar is, hierdie dokumente as harde kopieë beskikbaar moet wees. Dit is ook belangrik dat beleidsdokumente op die briefhoof van die maatskappy waarin die bestuurstelsel geleë is, moet wees. Sertifikate moet voldoen aan akkreditasie standaarde en moet verkieslik nie ouers as 3 jaar wees nie.

OMGEWINGS-STANDAARD VEREISTES

A: Die minimum vereiste van die SIZA Omgewings-Standaard is dat volmaakpunte aan die regulasies binne SANS 10206:2010 moet voldoen. D.w.s. die oppervlak van volmaakpunte moet van 'n nie-deurdringbare materiaal wees, daar moet keerwalle wees om die verspreiding van afloopwater te verhoed, en die gekontamineerde water mag nie met die omliggende grond of waterbronne in kontak kom nie — insluitend grondwater.

Dit is dus 'n moontlike opsie om 'n verdampingspan te bou, maar dit is nie 'n vereiste nie. Indien die gekontamineerde water op 'n ander wyse bestuur kan word wat kontak met die natuurlike omgewing vermy, sal dit ook aanvaarbaar wees. Ongelukkig, voldoen s.g. klipdreins of "french drains" nie aan SANS 10206 nie, aangesien die gekontamineerde water steeds in kontak kan kom met omliggende grond en waterbronne.

A: Die SIZA Omgewings-Standaard maak nie enige spesifieke verwysing na die diepte waartot grondmonsters geneem moet word nie. Dit sal afhang van die spesifieke gewas wat verbou word. Grondmonsters vir groentes en kontantgewasse word gewoonlik nie dieper as 30 of 60 cm geneem nie. Meerjarige gewasse soos vrugtebome mag dieper grondmonsters vereis. Dit sal dalk nie noodwendig nodig wees om elke jaar op elke diepte grondmonsters te neem nie. Dit word aanbeveel om by jou bemestingsadviseur uit te vind wat die beste praktyk is.

A: Om die implikasies van koolstofbelasting te verstaan, word dit aanbeveel dat 'n besigheid begin om hul jaarlikse koolstofvoetspoor (tCO2e) te bereken deur gebruik te maak van 'n erkende koolstof-rekenaar, soos bv. Confronting Climate Change. Die voltooiing van so berekening sal bestuur help om hul kweekhuisgas uitlatings te kwantifiseer wat die basis sal vorm vir effektiewe bestuurspraktyke en -strategieë.