Enige persoon wat as ‘n werknemer geag/erken word ingevolge die definisie van ‘n werknemer volgens die Wet op Basiese Diensvoorwaardes (WBDV) Hoofstuk 11 Artikel 83, moet deur die besigheid erken word as ‘n werknemer deur middel van ‘n dienskontrak. Die kontrak dien as ‘n formele erkenning van die werksverhouding terwyl dit ook beide die werkgewer en die werknemer beskerm rakende hul pligte en verantwoordelikhede. Die kontrak beskryf die werksure wat die werknemer moet volg, die werkplekreëls, die besonderhede rondom betaling, ensovoorts.

Alle werkers (insluitend permanente, seisoenale, subkontrakteurs, tydelike, vaste termyn, vakleerlingskappe, ens.) moet te alle tye skriftelike dienskontrakte hê dat terwyl hulle in diens by die besigheid is. Werknemers wat op die perseel bly en werk tussen seisoene doen, moet ‘n kontrak in plek hê om die werkgewer te beskerm en te verseker dat die werknemer tot die diensvoorwaardes ingestem het. Die kontrak verlaag die risiko vir die produsent en verseker dat al die werkplekreëls op skrif is. Buiten dat dit ‘n wetlike vereiste is, is die kontrak die begin van die verhouding en sal dit die verhouding en werkplekreëls dikteer.

Kontrakte is daar om beide partye in die werkplek te beskerm. Dit is dus noodsaaklik dat werkgewers die verskillende kategorieë van indiensneming verstaan, wat beteken of die werknemer permanent in diens is of slegs seisoenaal gebruik word, en verseker dat die werksverhouding korrek in die kontrak weerspieël word. Saam met Artikel 83 van die WBDV, moet daar ook na Sektorale Vasstelling 13, Artikel 34 verwys word om die vereistes van die besigheid te verstaan ​​in die formalisering van die diensverhouding.

Werkgewers moet ook onthou om werknemers van ‘n kontrak te voorsien wanneer hulle begin werk volgens wetlike vereistes, Sektorale Vasstelling 13, Artikel 9(1). Werkgewers kan nie dae, weke of maande wag voordat hulle ‘n kontrak aan ‘n werknemer verskaf nie, aangesien dit beide die werkgewer en werknemer in gevaar stel. Die dienskontrak moet ook aan die werknemer verduidelik ​​word wanneer hulle begin werk en die werknemer moet die inhoud verstaan – dit moet herhaal word indien nodig.

Vir meer inligting en bystand oor kontrakte, sien gerus die SIZA Etiese Standaard: https://siza.co.za/standard/social-standard/ en voorbeelde van kontrakte hier: https://siza.co.za/document-library/social-library-documents-templates/