AFRIKAANS

Waar groepe mense saamwerk, kan konflik om verskeie redes ontstaan, waaronder interpersoonlike kwessies, hoe werkplekbeleid en -prosedures toegepas word, en ongelukkigheid oor die gedrag van ander in die werkplek.

Suid-Afrika het amptelik ‘n nasionale minimumloon ingestel om alle werkers teen ‘onredelik lae lone’ te beskerm en ‘n beginsel van billike loonverhoging te bevorder. Die Nasionale Minimumloonwet bemagtig die Nasionale Minimumloonkommissie om elke jaar die loon te beoordeel en te hersien. Vanaf 1 Maart 2020 is agri-werkers geregtig op ‘n minimum loon van R18,68 per […]