Tydelike arbeidsdiensverskaffers (TES) word algemeen na verwys as labour brokers in Suid-Afrika. TES word hoofsaaklik gereguleer deur die Wet op Arbeidsverhoudinge 66 van 1995 (WAV) en die Wet op Basiese Diensvoorwaardes 75 van 1997 (WBDV). Baie SIZA-lede (plase en pakhuise) maak gebruik van die dienste van TES, en dit is dus noodsaaklik om te onthou dat die diensverhouding tussen die werkgewer en die TES ‘n gesamentlike verantwoordelikheid is. ‘n Besigheid kan nie wetlike verpligtinge of hul verantwoordelikheid vir oorsig oor en monitering van ‘n TES vermy nie, en moet dus voldoende stelsels in plek hê.

SIZA bied verskeie hulpbronne om lede te help om te verstaan ​​watter vereistes vir ‘n TES en onafhanklike kontrakteurs in plek moet wees, tesame met kontrolelysvoorbeelde, voorbeeld kontrakte en verdere inligtingsdokumente wat tydens die moniteringsproses gebruik kan word: https://siza.co.za/document-library/social-library-temporary-employment-service-providers/

Moenie huiwer om die egtheid van die inligting van jou TES-verskaffer te verifieer deur die SIZA-kantoor te bel of te e-pos voordat hulle aangestel word nie. Baie TES voltooi hul eie oudits om nakoming te verseker. Al vorm hierdie TES nie deel van die produsent se oudit nie (omdat hul hul eie oudit ondergaan het), onthou dat die onderneming wat die TES kontrakteer steeds moet bewys hoe hulle die TES se nakoming effektief monitor, ten spyte van die derdeparty-oudit. Vir verifikasie van ‘n TES, kyk gerus na: https://siza.co.za/temporary-employment-services-with-siza-audits/

Vir enige bystand, of om ‘n TES te verifieer, kontak asseblief die SIZA-kantoor by 021 852 8184/info@siza.co.za